dissabte, 12 de novembre de 2016

Els funiculars de Catalunya (I)

Catalunya és un dels indrets europeus on han existit més línies de funiculars, un total
de dinou, de les quals avui en presten servei quinze. La majoria representen un valor
de gran atractiu turístic per l’espectacularitat de la seva localització.


Els funiculars de Catalunya (II)